top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר "שולחן ערוך"

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 
תפריט ההקורסים והסדנאות של מאפיית "שולחן ערוך" הנו תפריט המשמש כאתר מכירות של "שולחן ערוך", הנכם מוזמנים לקחת בו חלק בכפוף לתנאי השימש אשר יפורטו להלן :
 
 
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 

קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלי האתר. "לשה רוח אפייה בע"מ"  ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור
 
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
 
תוכן האתר
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 
  
 ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "לשה – רוח אפייה"
 
הפעילות המוצעת למכירה באתר וקיום הפעילות, כפוף למינימום משתתפים לכל פעילות. והיה והקורס לא יפתח, הסכום במלואו יוחזר לרוכש שילם דרך מערך הסליקה שבאתר.
 
 
 ביטול עסקה
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
המזמין המבקש לשנות/לבטל את הזמנתו יעשה זאת עד 10 ימים לפני מועד תחילת הקורס .ולא יחוייב בתשלום. הביטוח יחשב לביטול אחרי כתיבת מייל ויצירת קשר עם שירות הלקוחות של האתר.  בטלפון 050-3611488 
אם יבטל הרוכש עד שבוע לפני תחילת הסנא או הקורס, יחוייב ב 30%. מעבר לזה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין ביטול.
 


שמירה על פרטיות
הפרטים האישיים של הלקוחות לא יימסרו לצדדים שלישיים שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים, אלא אם כן תהיה חובה לעשות כן עפ"י הדין ואם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר ו/או אם התקבל צו שיפוטי המורה לעשות כן.

bottom of page